eBook Jak pochvalou neublížit | Úspěšné děti

eBook Jak pochvalou neublížit

aneb
Umíte správně pochválit své dítě?

Jak pochvalou neublížit     Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo umět jednoduchým, přitom však účinným způsobem motivovat své dítě k požadované činnosti? Umět probudit jeho zájem, nastartovat a maximalizovat jeho touhu o tuto činnost, podnítit jej k nezbytné aktivitě? Také jste si při výchově mnohokrát posteskli, jak by to bylo krásné?

     Přitom to vůbec nemusí být složité či dokonce nemožné. Většinou stačí znát a naučit se používat vhodné stimulátory, které nám s tím pomohou. Jedním z nejúčinnějších je pochvala zaměřená na růst dítěte.

     Pochvala je totiž při výchově dětí nejmocnější zbraní, kterou máme ve svých rukou. Avšak mnozí rodiče jako by s ní neuměli správně zacházet. Tu se náhodně trefí do terče, tu otočí hlaveň proti sobě či svému dítěti. Místo ostrých nábojů ji nabíjejí náboji slepými. A co víc - neumějí ji použít v pravou chvíli a o její plné palebné síle nemají mnohdy ani tušení!

     Stejně tak někteří rodiče neví, že pochvala může, podobně jako ostře nabitá zbraň, dítěti jak pomoci, tak i ublížit. Ve své podstatě totiž existují dva typy pochval. Na jedné straně je to pochvala, která umí dítě motivovat, tedy povzbudit jej k ještě větší snaze a k většímu úsilí. Na straně druhé pak stojí pochvala, která dítě naopak demotivuje a připravuje jej o chuť k učení a dalšímu snažení.

     Proto je pro nás rodiče nanejvýš důležité umět rozeznat vhodnou pochvalu od té nevhodné. Vědět, v čem se tyto pochvaly liší, tak jako to, jak můžeme pochvalu co nejlépe využít.

. . .

     Položili jste si někdy otázku, proč je pochvala pro zdárný vývoj dítěte tak nesmírně důležitá? Jak vlastně může dobře cílená a správně formulovaná pochvala dítěti i nám rodičům pomoci? Že ne? Nevadí. Tento nový eBook, který jsem pro vás připravil, vám v tom velmi pomůže. Ptáte se jak?

  1. Ukáže vám, že ne každá pochvala, byť i dobře míněná, je pro dítě motivující a povzbuzující. Naučí vás rozpoznávat rozdíly mezi pochvalou, která pomáhá dítěti v jeho dalším rozvoji, a pochvalou, která je pro něj doslova jedovatá, neboť dítě demotivuje a bere mu jeho chuť do další činnosti.
  2. Díky šabloně, kterou vám ukážu, a uvedeným konkrétním příkladům, se naučíte rychle a správně sestavovat vhodné znění těch nejúčinnějších pochval. Pochval, které okamžitě nabíjejí dítě novou energií, zájmem a chutí.
  3. Pochopíte, jak můžete takto správně vytvořenou pochvalu začlenit do celkové struktury účelného chválení, čímž dokážete maximálně využít celého jejího potenciálu.
  4. Zjistíte, za jakým účelem je rozumné pochvalu použít, neboť vždy je dobré vidět ještě o kousek dál. Jen tak totiž můžete co nejlépe sledovat vaše dlouhodobé výchovné cíle a záměry.

. . .

     Přejete si umět beze zbytku využívat obrovského potenciálu, kterým pochvala disponuje? Chcete se stát mistrem této dovednosti, každou pochvalu si užít a vychutnat do posledního slovíčka, a totéž dopřát i svému dítěti? Toužíte umět příjemným a účinným způsobem motivovat dítě k požadované činnosti? 

Pak neváhejte, neboť cena eBooku je vzhledem k obsaženým informacím velice příznivá! Získat jej můžete již za 460 Kč tak, že vyplníte formulář vpravo nahoře a dále  pak postupujete podle obdržených instrukcí.

Mgr. Vladan Jílek, autor eBooku

K objednání eBooku
Jak pochvalou neublížit
použijte tento formulář